Menu
tel

61 853 30 56
CZYNNE: 7:30-15:30 PON-PT

Start O firmie Regulamin Oferta Cennik Transport Blog Kontakt Koszyk Konto


Odwodnienie dachu płaskiego. Suchy i bezpieczny dach.

Za odprowadzanie wody deszczowej z dachu budynku odpowiedzialny jest system odwodnienia dachu. Właściwie zaprojektowane odwodnienie powinno uwzględniać wielkość powierzchni dachu i natężenia opadów występujących na danym terenie. Znając parametry dachu i warunki klimatyczne można określić przekrój rynien, rur spustowych i wymaganą ilość wpustów dachowych.

Woda deszczowa może być odprowadzana z dachu za pomocą zewnętrznego lub wewnętrznego systemu.

Odwodnienie zewnętrzne to system rynien i rur spustowych. Może być stosowany na dachach płaskich i stromych. Zaletą tego systemu jest dostęp do wszystkich elementów w trakcie eksploatacji. Wadą jest możliwość zamarzania wody w rurach spustowych, zapychanie rur przez liście i ryzyko zerwania rynien przez zsuwający się z dachu śnieg.

Na odwodnienie wewnętrzne składają się wpusty dachowe i rury spustowe umieszczone wewnątrz budynku. Tę metodę odwodnienia stosuje się zazwyczaj na dachach płaskich. Aby woda spłynęła z całego dachu w kierunku wpustów, niezbędne jest ukształtowanie spadku połaci dachowej. Niezawodność wpustów dachowych jest poddawana szczególnie trudnej próbie podczas śnieżnych i mroźnych zim. Zalegający na dachach płaskich  śnieg oraz lód są ogromnym obciążeniem dla dachu. Nagromadzona woda może doprowadzić do zawilgocenia lub zalania budynku, a nawet do zarwania się dachu. Ryzyko związane z zamarzaniem lub zasypaniem przez śnieg elementów odwodnieniowych można zmniejszyć poprzez stosowanie wpustów dachowych z systemem grzejnym. Wpusty dachowe ogrzewane posiadają wbudowany, hermetycznie zamknięty system grzewczy, którego podstawowym elementem jest przewód grzejny samoregulujący ukryty w materiale termoizolacyjnym. Alternatywą dla  ogrzewanych wpustów dachowych jest stosowanie opasek grzejnych. Są to przewody grzejne samoregulujące, zakładane bezpośrednio pod kołnierzem wpustu. Opaska grzejna w prosty i skuteczny sposób zapobiega zamarzaniu wpustów pionowych, poziomych i kielichów przyściennych. Ogrzewane odprowadzanie wody z dachu jest szczególnie zalecane na dachach obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak: magazyny, hale i supermarkety. Aby wpust ogrzewany spełniał swoją funkcję bez zarzutu, niezbędne jest zapewnienie stałych dostaw prądu. Przerwanie dopływu energii w czasie opadów śniegu może spowodować zasypanie i niedrożność systemu odwodnienia dachu.


Wpusty
odprowadzające wodę z dachów płaskich można podzielić na: grawitacyjne, podciśnieniowe oraz awaryjne. Grawitacyjne odwodnienie dachów polega na odprowadzeniu wody poprzez rury spustowe tylko częścią ich przekroju. Niedopuszczalne jest przekroczenie całkowitego wypełnienia kolektorów i przykanalików. Aby zapobiec takiej sytuacji, można dodatkowo zastosować układ odwodnienia awaryjnego. Wpust dachowy grawitacyjny połączony jest z instalacją rurową o dłuższych odcinkach pionowych i zbiorczą rurą ułożoną ze spadkiem.

W podciśnieniowym systemie odwodnienia dachu woda odprowadzana jest krótkimi rurami spustowymi o małej średnicy. Deszczówka zasysana jest przez otwór spustowy i całkowicie wypełnia przestrzeń rury. 

Kielichy przyścienne, wykorzystywane jako przelewy awaryjne, stosowane są dla zabezpieczenia przed niedrożnością głównego systemu odprowadzania wody z dachu. Do tego typu sytuacji może dojść na skutek zamarznięcia wpustu, zatkania otworu spustowego liśćmi lub przy intensywnych opadach i zbyt małej wydajności wpustów pionowych i poziomych. Aby zminimalizować ryzyko zamarzania wody w przelewach awaryjnych, zalecane jest stosowanie kielichów przyściennych ogrzewanych.

O instalacji odwodnieniowej należy pamiętać również podczas projektowania tarasów i balkonów, szczególnie tych o dużej powierzchni. Najskuteczniejszą i najbardziej estetyczną metodą jest wkomponowanie w konstrukcję posadzki wpustu tarasowego. Aby właściwie dobrać produkt odprowadzający wodę, należy uwzględnić rodzaj hydroizolacji i sposób wykończenia podłogi. Wpust tarasowy powinien mieć przepustowość dopasowaną do powierzchni tarasu oraz ilości wód opadowych. Dodatkowo, tarasy i balkony zabudowane murkami attykowymi należy wyposażyć w kielichy przyścienne. Pomogą one w usunięciu nadmiaru wody w przypadku niedrożności wpustu tarasowego.