Menu
tel

61 853 30 56
CZYNNE: 7:30-15:30 PON-PT

Start O firmie Regulamin Oferta Cennik Transport Blog Kontakt Koszyk Konto
Regulamin zakupów w POLPROFILI

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.polprofili.pl

 

Sprzedającym jest firma POLPROFILI Paweł Kłosowicz z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Białośliwskiej 21, 60-418 Poznań.

 

Działalność prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer NIP: 783-000-83-07, REGON: 632503269, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 

a) Pod numerem telefonu +48 61 8533-056 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30),

 

b) Za pomocą poczty elektronicznej biuro@polprofili.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU (do pobrania)

 

 

1. DEFINICJE

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

4. Produkt/Artykuł – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

6. Sklep Internetowy Polprofili – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polprofili.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

7. Strona – Usługodawca i Klient.

 

8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.polprofili.pl.

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

2. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 

a) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

b) Polprofili prowadzi sprzedaż towarów zamówionych poprzez sklep internetowy oraz w formie pisemnej: przesłane na adres biuro@polprofili.pl lub faks nr 61 8533065. Zamówienia realizowane są przez podmioty gospodarcze: POLPROFILI, IMPERPOL, TOP.

 

c) Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

a) Ceny podane na stronach internetowych www.polprofili.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

b) Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.polprofili.pl.

 

c) Asortyment Sklepu internetowego jest podzielony na kategorie wg rodzaju Produktów.

 

d) Każdy Artykuł posiada unikatowy kod towaru. W opisie Produktu wymienione są informacje na temat jego właściwości, ceny i surowca.

 

e) Aby dodać dany Artykuł do koszyka należy w podać odpowiednią liczbę sztuk danego Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

 

f) Po prawidłowym dodaniu Produktu do koszyka, po lewej stronie ekranu pojawi się aktualny stan zamówienia. Możliwa jest kontynuacja zakupów lub przejście do koszyka w celu potwierdzenia zamówienia.

 

g) Po skompletowaniu zamówienia należy kliknąć przycisk “Dokonaj Zakupu”.

 

h) Klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów). Wybrana pozycja może być usunięta poprzez kliknięcie polecenia “Usuń”.

 

i) Kolejnym etapem jest wybranie metody płatności oraz sposobu dostawy.

 

j) Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów:

 

· szybkie zakupy niewymagające logowania

 

· zakupy z logowaniem, po uprzedniej rejestracji. Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, dane klienta, adres wysyłki.

 

k) Należy wypełnić formularz danych osoby / firmy zamawiającej oraz adres dostawy (jeżeli jest inny, niż podany powyżej).

 

l) Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

m) Pole „Uwagi” służy do przekazania dodatkowych istotnych informacji obsłudze sklepu.

 

n) Klient składa zamówienie wybierając przycisk „Dokonaj zakupu” znajdujący się w dolnej części ekranu.

 

o) Na każdym etapie składania zamówienia, jednak przed wybraniem polecenia „Dokonaj zakupu”, można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez kliknięcie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub przejście na dowolną podstronę albo Produkt znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

 

p) Po złożeniu zamówienia na monitorze pojawi się potwierdzenie pomyślnie przeprowadzonej transakcji.

 

q) Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 

4. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie POLPROFILI są dostępne.

 

W przypadku, gdy liczba zamówionych Artykułów jest większa niż aktualny stan magazynowy, klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.

 

Jeżeli późniejszy termin realizacji zamówienia nie jest dla klienta satysfakcjonujący, ma on prawo zrezygnować z realizacji całości lub części zamówienia.

 

 

5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

a) W przypadku płatności przelewem zamówione Produkty wysyłane są w terminie jednego dnia roboczego od dnia dostarczenia na adres biuro@polprofili.pl potwierdzenia przelewu za fakturę.

 

b) Zamówienia złożone w dni robocze do godz. 12:00, z płatnością gotówkową przy odbiorze, będą wysłane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godz. 12:00 będą wysłane następnego dnia roboczego.

 

c) Kurierzy dołożą wszelkich starań, aby przesyłki były dostarczone do godz. 17:00 następnego dnia roboczego po wysyłce z Polprofili.

 

d) Odbiór osobisty towaru bezpośrednio z naszego magazynu możliwy jest w Poznaniu w godzinach 07:30 – 15:30. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym realizowana jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

 

 

6. FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 

a) Gotówka za pobraniem: zapłata następuje przy odbiorze przesyłki

 

b) Przedpłata na konto bankowe: przelew w wysokości wartości zamówienia wraz z ewentualnym kosztem transportu na podany na fakturze numer rachunku bankowego

 

c) Przelew terminowy (14 dni) dla stałych odbiorców

 

d) Przelew terminowy (termin wynikający z umowy) dla odbiorców związanych umową o współpracy handlowej

 

Informacja na temat formy płatności umieszczona jest na fakturze.

 

 

7. DOSTAWA

 

a) Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

b) Zamówione Artykuły dostarczamy pod wskazany w zamówieniu adres, również bezpośrednio na plac budowy.

 

c) Koszty dostawy:

 

· w przypadku płatności przelewem – 20 zł netto / 24.60 zł brutto

 

· w przypadku płatności za pobraniem – 27 zł netto / 33.21 brutto

 

d) Zamówienie o wartości co najmniej 700 zł netto / 861 brutto, zostanie wysłane do Klienta na koszt Polprofili, z pominięciem wybranych produktów, których koszty transportu ustalane są indywidualnie.

 

e) Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

 

f) Istnieje możliwość wysyłki zakupionych Produktów poza granice kraju. W takim przypadku rodzaj spedycji oraz koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

 

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

a) Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., zwanej dalej „Ustawą o prawach konsumenta”) prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie.

 

b) Termin do odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni. Bieg wskazanego terminu rozpoczyna się:

 

1)  dla umowy sprzedaży: od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

 

1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2) dla umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia Umowy.

 

c) Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8.2. Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 

d) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę do pobrania na końcu punktu 8 Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest obowiązkowe.

e) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w termienie14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

g) Zwracany Produkt należy odesłać na adres: PAWEŁ KŁOSOWICZ "POLPROFILI", ul. Białośliwska 21, 60-418 Poznań.

 

h) Zwracany Produkt musi być kompletny i nieuszkodzony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

i) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami (np. wskaże inny numer rachunku bankowego niż ten, z którego nastąpiła płatność za zwracany Produkt).

 

j) W przypadku, w którym Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

k) W przypadku, w którym Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Sprzedawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

l) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

m) Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w punkcie 8 Regulaminu („ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie do Umów zawartych począwszy od dnia 01.01.2021 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU (do pobrania)

 

 

 

9. REKLAMACJA

 

a) Każda osoba składająca zamówienie ma prawo do złożenia reklamacji.

 

b) Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, zamawiający ma prawo żądać wymiany uszkodzonego Produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

c) Jeżeli sklep nie będzie w stanie wymienić wadliwego Produktu, zamawiający może domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

a) Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

b) Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

c) Usługodawca podczas zakupów oraz rejestracji zbiera takie dane jak: Imię i nazwisko, adres korespondencjny, adres poczty elektronicznej, telefon, nazwa firmy, nip.  Dane te są przekazywane dobrowolnie lecz niezbędnie w celu realizacji usługi.

 

d) Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

 

e) Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

b) Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według siedziby Usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

c) Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

d) DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 25 maj 2018 roku.